Bakterier

Områder, hvor bakterier og smitte er et problem,  desinficeres efter almindelig rengøring

Flere producenter af fødevarer har taget robotteknologien i brug til desinficeringsarbejdet. I forbindelse med fiske- og kødproduktion er det risiko for Listeria, og i storkøkkener ser vi udfordringer med både Listeria og Norovirus.

På institutioner og skoler kan robotteknologien finde anvendelse ved akut nulstilling af rum, hvor der f.eks. er udbrud af E-Coli bakterier eller MRSA, men ligeledes her kan Listeria og Norovirus skabe store udfordringer, som kan have store sundhedsmæssige konsekvenser.

Ethvert udbrud er kostbart, og kræver effektiv og sikker håndtering, sådan at man hurtigt kan komme tilbage til normal hverdag og begrænse omkostningerne. Vores automatiske desinficering gøres uden behov for manuel desinficering – dette reducerer udgifter forbundet med arbejdskraft.

En Climates Desinficering tager kun 5 timer og kan udføres, når rummene ikke er i brug. Når almindelig rengøring er afsluttet, startes Climates Desinficeringen ved aktivering af robotten og medarbejderen forlader rummet. Kvalitetsrapport af processen bliver automatisk sendt til medarbejderen som dokumentation på at succesfuld desinficering er gennemført.

Kontinuerlig Climates Desinficering har også en positiv præventiv virkning, og sikrer områderne mod udbrud og smitte fremadrettet.

  • Udbrud i produktionslokaler er omkostningstungt
  • Produktionsstop begrænses og nedetid forkortes
  • Desinficering iværksættes hurtigt og automatisk, uden brug af manuelle mandetimer
  • Kan udføres om natten, når rummene ikke er i brug
  • Automatisk kvalitetsrapport dokumenterer succesfuldt resultat
  • Kontinuerlig automatisk desinficering har præventiv effekt

Vores løsninger tilpasses kundernes individuelle behov og situationens alvor.

Vi har døgnvagt, hvis der opstår behov for akut beredskab.

Ved udbrud rykker Climates hurtigt ud. I samarbejde med kunden findes den mest optimale løsning, for at begrænse omfanget af udbruddet. Hurtigst muligt nulstilles rummene, så omfanget begrænses og kunden kan fortsætte som normalt.

Kan vores metode for desinficering hjælpe dig? Kontakt os.